Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en solidariteit

Dit is mede door D66 gerealiseerd:
• de nieuwe taken in de zorg (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) zijn zorgvuldig en passend ingevoerd.
• de opzet van Noaberpoort als laagdrempelige voorziening voor zorg, welzijn, werk en inkomen.
• het vroegtijdig herkennen van problemen en de bijbehorende preventieve aanpak is van de grond gekomen (in gezinnen, middelengebruik jongeren, verwarde inwoners).
• versnelde opvang van statushouders.

D66 wil graag vooruit door:
• mensen die mee willen doen in de samenleving een eerlijke kans te geven, zoals werk voor o.a. Wajongers, 50+ers en statushouders
• preventieve gezondheidszorg als leidraad te nemen voor afspraken met huisartsen en andere zorgaanbieders.
• een voor onze inwoners logische en herkenbare welzijnsaanpak .
• het bieden van mogelijkheden aan migranten op het gebied van maatschappelijke integratie.

Een juiste balans tussen zelfredzaamheid en professionele hulp.

Standpunten