Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur

D66 wil versterking van de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur.
• We willen werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.
• Er moet actief samenspel bestaan via wijkorganen, dorpsgesprekken en initiatieven vanuit het verenigingsleven.
• Er moet toepassing van heldere en handhaafbare regels plaats vinden met handhaving naar de menselijke maat waarbij in principe wordt uitgegaan van vertrouwen in de eigen
• Initiatieven van inwoners om te komen tot een betere leefbaarheid in de eigen wijk door de gemeente actief worden ondersteund;
• Inwoners willen we de kans bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen een vergoeding (Right to Challenge).
• We staan invoering voor van de Burgeragendering, waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen.

Zie voor meer informatie ons volledige verkiezingsprogramma.

De overheid is er voor de mensen en niet andersom.