Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur

D66 heeft mede bijgedragen aan:
• toewijzing van een wethouder aan elke wijk, fungerend als aanspreekpunt
• tal van projecten die samen zijn opgepakt met inwoners en instellingen:
o aanleg rotonde Hengelosestraat/Veldmaterstraat
o herinrichting Eibergsestraat (nieuwe riolering en veiligheidsverbeteringen)
o aanleg speelpleintjes
o vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen samen met een klankbordgroep (bijv: bestemmingsplan Industrie West)
o opstellen Toekomstvisie Haaksbergen 2030
• intensivering van regionale samenwerking:
o actieve inbreng in Euregio
o samenwerking met Ahaus
o vaststelling van de nieuwe Agenda van Twente
o sterke samenwerking met D66 in de regio

D66 wil graag vooruit door:
• versterking van de betrokkenheid van inwoners (bijv. via wijkorganen, dorpsgesprekken en initiatieven vanuit het verenigingsleven).
• krachtige stimulering van de bovenregionale samenwerking in Regio Twente en de Euregio, mede gelet op de wereldwijde verstedelijking.
• in te zetten op versteviging van de relatie met Enschede als grootste en trekkende gemeente in Twente, mede met het oog op de vele bovenregionale voorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur).
• te streven naar een krachtig en effectief bestuur, onder meer door het ontwikkelen van een visie op de bestuurlijke toekomst van Haaksbergen.
• te werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.

De overheid is er voor de mensen en niet andersom.