Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen, leven en werken

Dit is mede door D66 tot stand gebracht:
• voorzieningen: veiliggesteld voor de toekomst (zwembad de Wilder, Kulturhus met behoud van theater en bibliotheek, atletiekbaan, Kinderboerderij, Sternet).
• verkeer: aanpak verschillende verkeerssituaties; intensieve betrokkenheid N18.
• vestigingsbeleid: ondernemers hebben zelf de keuze om op zondag open te gaan; afschaffing parkeergeld in het centrum.

D66 wil graag vooruit door:
• het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering van het woonaanbod:
o aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.
o rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis wonen).
o aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting).
• instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur).
• de Markt als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp.
• actief beleid om ‘winkeleilanden’ in ons dorp zo in te invullen dat ze een aantrekkelijk geheel vormen.
• behoud van en zorg voor cultureel erfgoed en monumenten. Tegelijkertijd open blijven staan voor initiatieven m.b.t. nieuwe bestemming.
• in Twents perspectief een effectief vestigingsbeleid voor ondernemingen te stimuleren en optimaliseren.
• actualisering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door
o het stimuleren van fietsverkeer, veiligheid en 30 kilometerzones in de bebouwde kom.
o een goede inpassing van de nieuwe N18 en afwaardering (o.a. F18) van de oude N18.
o invloed uit te oefenen op vergroening en verbetering van het openbaar vervoer.

Een prettige woon- en leefomgeving voor het welzijn van mensen.