Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financieel beleid en democratische controle

Nadat onder het vorige college de financiële huishouding van onze gemeente weer aardig op orde is gebracht, is er in de afgelopen periode in feite een financiële noodsituatie ontstaan. Die heeft het huidige college ertoe gebracht – mede onder toezicht van de Provincie- rigoureuze bezuinigingsmaatregelen door te voeren. De D66-fractie heeft zich daarbij steeds constructief opgesteld onder het motto dat geld dat er niet is ook niet uitgegeven kan worden. Niettemin zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen door D66 kritisch bejegend en door de fractie met teleurstelling ontvangen. Meermalen hebben we moeten constateren dat er onvoldoende controle was inzake de financiële situatie: we reden in noodweer in een auto zonder ruitenwissers. Daarnaast heeft de D66-fractie meer begrotingsdiscipline bepleit, en nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van het realistisch begroten, d.w.z. met haalbare doelstellingen: alleen dan kunnen de verwachtingen ook gemanaged worden.
We hebben tot onze teleurstelling moeten meemaken dat de gemeentelijke lasten voor huishoudens in onze gemeente de afgelopen jaren met meer dan 19% zijn toegenomen.
Het gemelde begrotingsoverschot over 2021 blijkt ook niet structureel. Er zijn extra bedragen van de Rijksoverheid ontvangen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-pandemie, die kennelijk aan de algemene middelen zijn toegevoegd. Daarnaast is er een eenmalige bate gerealiseerd doordat (zonder dat de raad daar een oordeel over heeft kunnen uitspreken) grote parkeerplaatsen zijn verkocht aan supermarkten. Lapmiddelen die de financiën niet structureel gezond maken. D66 wil structureel begrotingsevenwicht, doch niet tegen elke prijs. Er moeten ook in het voorzieningenniveau in overleg en transparantie met de inwoners van onze gemeente de juiste maatregelen worden genomen.

Zie voor meer informatie ons volledige verkiezingsprogramma.

Financiën op orde en goede communicatie.