Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financieel beleid en democratische controle

Dit heeft D66 mede tot stand gebracht:
• gemeentefinanciën zijn weer op orde.
• subsidietoekenning is herijkt.
• de ambtelijke organisatie heeft zich ontwikkeld tot een compactere en efficiëntere organisatie.

D66 wil graag vooruit door:
• helderere communicatie, zodat inwoners, instellingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn.
• zorg te dragen voor financiële stabiliteit, waarbij inkomsten en uitgaven in een goede verhouding tot elkaar staan.
• transparantie m.b.t. financiële planning en verantwoording
• inwoners de kans te bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen een vergoeding (Right to Challenge).
• benoeming op korte termijn van een nieuwe burgemeester die op draagvlak van de bevolking kan rekenen.

Financiën op orde en goede communicatie.