Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en duurzaam

De afgelopen periode heeft D66 zich ingezet voor:
• Stepelerveld: duurzaam industrieterrein.
• duurzame innovaties bij verenigingen en instellingen.
• bodembescherming: geen boringen naar schaliegas.

D66 wil graag vooruit door:
• het gebruik en opwekking van groene energie te stimuleren.
• initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op vrijetijdsbesteding in en tegelijkertijd behoud van de natuur.
• in te zetten op samenwerking (bedrijven, kennisinstellingen en de overheid) waar het gaat om hergebruik van grondstoffen.
• te werken aan een Haaksbergen dat zich profileert als innovatieve gemeente wat betreft duurzaamheid en circulaire economie (bijvoorbeeld via het project de Groene Waaier, het composteren van bermmaaisel en het stimuleren van een WijBedrijf in Haaksbergse wijken).
• het creëren van ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers, gericht op groen en duurzaamheid.
• het ondersteunen van initiatieven waarbij de landbouw bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van de natuur.
• biologische landbouw en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een biologische markt te stimuleren.
• oog te hebben voor agrariërs, zodat zij een eerlijke boterham blijven verdienen.

Inzetten op duurzame technologie, groene energie, schoon wonen, werken en vervoeren.

Standpunten