Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en duurzaam

Speerpunten
D66 is de enige partij in Haaksbergen die daadwerkelijk opkomt voor de belangen vaan duurzaamheid en een groene natuur. Ook ingrijpende en soms pijnlijke maatregelen zullen daarbij niet uit de weg worden gegaan.
• Dorpen op het platteland moeten hun plattelandskarakter op een duurzaam-leefbare wijze kunnen handhaven
• Gemeenten moeten onderling en met de provincie samenwerken om langjarig beleid te ontwikkelen over hoe om te gaan met het Europees landbouwbeleid, waarbij nieuwe natuur waardevol en duurzaam wordt ingericht
• In het buitengebied moet de gemeente licht- en geluidsvervuiling zo veel mogelijk tegengaan.

Zie voor meer informatie ons volledige verkiezingsprogramma.

Inzetten op duurzame technologie, groene energie, schoon wonen, werken en vervoeren.

Standpunten