Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leven (voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleid)

Dit is mede door D66 tot stand gebracht:

 • voorzieningen: veiliggesteld voor de toekomst (zwembad de Wilder, Kulturhus met behoud van theater en bibliotheek, atletiekbaan, Kinderboerderij, Sternet).
 • verkeer: aanpak verschillende verkeerssituaties; intensieve betrokkenheid N18.
 • vestigingsbeleid: ondernemers hebben zelf de keuze om op zondag open te gaan; afschaffing parkeergeld in het centrum.

 

D66 wil graag vooruit door:

 • het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering van het woonaanbod:
  -aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.
  -rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis wonen).
  -aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting).
 • instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur).
 • de Markt als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp.
 • actief beleid om ‘winkeleilanden’ in ons dorp zo in te invullen dat ze een aantrekkelijk geheel vormen.
 • behoud van en zorg voor cultureel erfgoed en monumenten. Tegelijkertijd open blijven staan voor initiatieven m.b.t. nieuwe bestemming.
 • in Twents perspectief een effectief vestigingsbeleid voor ondernemingen te stimuleren en optimaliseren.
 • actualisering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door
  -het stimuleren van fietsverkeer, veiligheid en 30 kilometerzones in de bebouwde kom.
  -een goede inpassing van de nieuwe N18 en afwaardering (o.a. F18) van de oude N18.
  -invloed uit te oefenen op vergroening en verbetering van het openbaar vervoer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018