Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Hieraan heeft D66 mede bijgedragen :

 • Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor voortgezet onderwijs.
 • behoud van openbaar basisonderwijs.
 • invoering kindpakket voor kansarme kinderen.
 • realisatie doorgaande lijn kinder- & peuteropvang en basisonderwijs.
 • afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
 • betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
 • onderwijs en Noaberpoort-partners werken nauw samen, ook met jeugdgezondheidszorg en (jeugd)politie.

 

D66 wil graag vooruit door:

 • het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
 • jongeren verlaten school mét een diploma (voorkomen schooluitval) en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
 • uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs is een toekomstige werkplek in Haaksbergen.
 • verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school:
  -duurzame schoolgebouwen.
  -optimaal binnenklimaat
  -groene buitenspeelplaatsen
 • het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen.
 • het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting, kinderopvang en eventuele zorg in de school).
 • het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018