Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 blijft zich sterk maken voor:

 • Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor voortgezet onderwijs.
 • Het behoud van goed en toegankelijk openbaar basisonderwijs.
 • De invoering van een kind pakket voor kansarme kinderen.
 • De goede afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
 • Betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
 • Het nauw samen laten werken van onderwijs met Noaberpoort-partners, jeugdgezondheidszorg en (jeugd)politie.

 

D66 wil graag vooruit door:

 • Het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
  • jongeren verlaten school mét een diploma (o.a. door het voorkomen van schooluitval) en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
  • Als uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs te nemen dat een toekomstige werkplek in Haaksbergen voorhanden is.
 • Verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school. Daarvoor hebben we nodig:
  • duurzame schoolgebouwen;
  • een optimaal binnenklimaat, waarvan de ventilatie coronaproof is;
  • groene buitenspeelplaatsen ;
 • Het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen;
 • Het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting, kinderopvang en eventuele zorg in de school);
 • Het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen;
 • Het herhuisvesten van scholengemeenschap Het Assink Lyceum door nieuwbouw bij locatie Park Scholtenhagen.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022