Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid en democratische controle

Dit heeft D66 mede tot stand gebracht:

  • gemeentefinanciën zijn weer op orde.
  • subsidietoekenning is herijkt.
  • de ambtelijke organisatie heeft zich ontwikkeld tot een compactere en efficiëntere organisatie.

 

D66 wil graag vooruit door:

  • helderere communicatie, zodat inwoners, instellingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn.
  • zorg te dragen voor financiële stabiliteit, waarbij inkomsten en uitgaven in een goede verhouding tot elkaar staan.
  • transparantie m.b.t. financiële planning en verantwoording
  • inwoners de kans te bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen een vergoeding (Right to Challenge).
  • benoeming op korte termijn van een nieuwe burgemeester die op draagvlak van de bevolking kan rekenen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018