Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Persbericht: D66 trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in Haaksbergen

D66 trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in Haaksbergen

In het laatste rapport van de formateurs, de heren Goudt en Van der Kolk, dat op donderdag 26 april werd gepresenteerd aan de gemeenteraad van Haaksbergen, wordt gesproken van een streven naar een coalitie die wordt gesteund door CDA, VVD, PvdA, ‘eventueel aangevuld met D66’. Tijdens het openbare verslag aan de raad werd het zelfs ‘met steun van D66’ genoemd.

Op basis van dit genoemde rapport is er overleg geweest tussen de raadsfractie van D66 en de fractie van de Partij van de Arbeid. Beide fracties zagen in de coalitieonderhandelingen mogelijkheden om het progressieve geluid met meer nadruk over het voetlicht te krijgen.

Echter, de fractie van D66 wil bij deze onderhandelingen uitgaan van een gelijkwaardige uitgangspositie voor beide partijen, beide met evenveel zetels in de raad en D66 zeker niet kleiner dan de PvdA. Gebleken is nu, dat van de Partij van de Arbeid geen steun kan worden verwacht voor een eventuele kandidaat-wethouder van D66, terwijl van de fractie van D66 wel verwacht wordt dat zij de kandidaat van de PvdA op voorhand zullen steunen. Daarnaast gaat de PvdA geheel voorbij aan het feit dat de kandidaat-wethouder van D66, Edith van Spiegel, de afgelopen raadsperiode een uitstekende prestatie heeft geleverd, ook gemeten aan het enorme aantal voorkeurstemmen dat zij heeft gekregen.

De fractie van D66 voelt er niet voor om op deze onevenwichtige wijze de onderhandelingen in te gaan. Er zou geen sprake zijn van gelijkwaardigheid en D66 zou zodoende de rol van bijwagen van de PvdA moeten gaan vervullen. Daarom heeft de fractie van D66 besloten zich uit de onderhandelingen terug te trekken en de bal terug te leggen bij CDA, VVD en PvdA.

 

Machteld Schukkink,
voorzitter D66 Haaksbergen
(i.v.m. afwezigheid van de fractievoorzitter)

 

Gert Jan Vonkeman,
fractievoorzitter D66 gemeenteraad Haaksbergen
0611008842

Gepubliceerd op 04-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018