Steun ons en help Nederland vooruit

Wim Bollen

Kandidaat Raadslid

68 jaar

Haaksbergen

Wim Bollen is mijn naam, 64 jaar jong en met echtgenote Cécile al dertig jaar woonachtig in Haaksbergen. In het dagelijks leven ben ik (nog tot 1 juli 2018) werkzaam als officier van justitie, gespecialiseerd in financieel economische fraudezaken. Daarvoor heb ik gewerkt als belastingadviseur en –inspecteur. Nederlands recht heb ik in Nijmegen gestudeerd en belastingrecht in Leiden. Vóór ik officier van justitie werd vervulde ik een aantal nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van verschillende Raden van Toezicht, onder andere van ‘t Iemenschoer, de FBK Games te Hengelo en Trivium Meulenbelt Zorg. Momenteel heb ik alleen nog zitting in de klachtencommissie van de laatstgenoemde regionale zorginstelling.

Haaksbergen is een heerlijk dorp, in een mooie omgeving en dicht bij andere belangrijke voorzieningen. Naar mijn idee zal het in onze gemeentepolitiek er name om moeten gaan die positie als mooie landelijke gemeente in een groter geheel – Twente, Nederland, Europa – vooral te beschermen en uit te bouwen. Daarbij zouden de beginselen waar D66 voor staat als leidraad genomen moeten worden: een sociaal rechtvaardige maatschappij, met de vrijheid voor het individu om zich te ontplooien, en tegelijkertijd voor de kwetsbare medemens de hulp die hij of zij redelijkerwijs nodig heeft.

Daarbij hoort ook een open en deskundig bestuur, dat rechtvaardig en integer is. Vanuit die principes zou ik mijn bijdrage aan de gemeentelijke politiek van Haaksbergen willen leveren. Naar mijn opvatting horen daarbij gezonde gemeentelijke financiën, evenals het uitgangspunt dat grote prestigieuze projecten niet per se in onze gemeente thuis horen. Van duurdere grootstedelijke voorzieningen zouden we gebruik kunnen maken door samen te werken op Twents niveau.