Steun ons en help Nederland vooruit

Harry Belshof

Gemeenteraadslid

67 jaar

Haaksbergen

Mijn naam is Harry Belshof, 63 jaar en geboren en getogen in Haaksbergen. Het oplossen van vraagstukken en problemen voor de Haaksbergse gemeenschap is voor mij de uitdaging. Daarmee hoop ik grote groepen mensen te overtuigen en te enthousiasmeren. Verder ben ik dagelijks in de weer op onze kleine boerderij waar we alpaca’s houden. Ook fietsen in de natuur, sport kijken en lezen zijn favoriete bezigheden.

Samen met mijn collega raadsleden en de leden van de steunfractie verricht ik al jarenlang het politieke werk voor D66 Haaksbergen. Vanuit oprechte politieke betrokkenheid en met veel passie zet ik mij in op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen, gemeentefinanciën en voor goede zorg. ‘Individuele vrijheid’ en ‘vertrouwen op eigen kracht’, dat zijn voor mij dé waarden van D66!

In mijn ogen is het belangrijk om vanuit de samenleving als basis verbindingen te maken en zo nieuwe initiatieven ontplooien of bestaande situaties verbeteren. Neem bijvoorbeeld de verdiepte aanleg van de N18 nabij de Geukerdijk. Deze kwestie werd aangedragen door buurtbewoners. Als eerste heb ik dit – samen met onze D66 Statenfractie – op de politieke agenda gezet. In goede samenwerking met anderen is dit vervolgens daadwerkelijk gerealiseerd. Nog een voorbeeld: op mijn initiatief is er een collectieve WA- verzekering gekomen voor alle verengingen. Ook op het gebied van duurzaamheid heb ik de afgelopen raadsperiode verschillende moties en ideeën ingediend, gericht op de bescherming van het milieu en de bodem. En last but not least: D66 leverde een wezenlijke bijdrage aan het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. D66 heeft duidelijk zijn gezicht getoond en keuzes durven maken, altijd met oog voor het belang van anderen.

tel.: 053-5723102