Steun ons en help Nederland vooruit

Edith van Spiegel

Wethouder

67 jaar

Haaksbergen

De afgelopen vier jaar was ik, Edith van Spiegel, wethouder namens D66 in het college van B en W. Als wethouder ben ik het gezicht geweest als het gaat om goede zorg en goed onderwijs in Haaksbergen, twee thema’s waar D66 grote waarde aan hecht. Het zijn onderwerpen waar iedere inwoner van Haaksbergen vroeg of laat mee te maken krijgt.

Goed onderwijs begint al als zoveel mogelijk peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen. De afgelopen jaren heb ik mij sterk gemaakt voor goede verbindingen tussen het peuterwerk/ kinderopvang en de basisscholen. Als zorgen over je kind al vroeg worden gedeeld, kan dat later veel problemen voorkómen.

Goede schoolgebouwen horen daar ook bij: De Kameleon en een nieuw schoolgebouw voor Het Assink lyceum. Mijlpalen die in de afgelopen vier jaar tot stand zijn gekomen. In moderne bijdetijdse schoolgebouwen kunnen Haaksbergse kinderen hun talenten tot in lengte van jaren ontplooien.

Als je het hebt over goede zorg, denken we al gauw aan oudere mensen. Maar sinds de gemeente in 2015 nieuwe taken kreeg, gaat het over veel meer. Jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking, voor mensen met psychische klachten, mantelzorg. Én het gaat natuurlijk ook over de ondersteuning thuis. Met de komst van de Noaberpoort is de weg naar hulp voor iedereen zichtbaar en bereikbaar geworden. Voor elke individuele vraag wordt een oplossing gezocht. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Goede zorg, goed onderwijs en goed bestuur, dat is waar ik namens D66 de afgelopen vier jaar aan heb bijgedragen.

tel.: 06-33569169

Meer van Edith van Spiegel