Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2015

D66 respecteert het besluit dat de burgemeester verantwoordelijkheid neemt.

D66 respecteert het besluit dat de burgemeester verantwoordelijkheid neemt.

De fractie van D66 Haaksbergen respecteert dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid neemt en opstapt. De positie van de burgemeester was na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onhoudbaar geworden. In het betoog dat Gert-Jan Vonkeman hield gaf hij al duidelijk aan dat D66 twijfelt aan het vermogen van zelfreflectie van de burgemeester.

Gert-Jan Vonkeman: “ De burgemeester erkent dat hij wist dat de ambtenaren belast met de vergunningverlening  niet voldoende actuele kennis hadden en toch heeft hij blind op hun oordeelsvermogen vertrouwd. Hij heeft hiermee het vertrouwen van de inwoners van Haaksbergen en daarmee ook van de gemeenteraad geschaad” Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft de burgemeester zich onvoldoende actief en tamelijk afstandelijk met het proces bezig gehouden.

Het rapport laat volgend D66 duidelijk zien dat de burgemeester, als bevoegd gezag en verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid,  tekort is geschoten. De fractie heeft waardering voor het besluit dat de burgemeester heeft genomen. Gert-Jan Vonkeman: “Wij begrijpen dat dit een moeilijke, zware beslissing is geweest. Wij wensen hem veel sterkte de komende tijd.”