Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 april 2015

Reactie op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

D66 heeft voor de raadsinformatiebijeenkomst een groot aantal schriftelijke vragen ingediend.  Veel van deze vragen zijn nog niet beantwoord doordat de raad van de veiligheid nog bezig was met het onderzoek.   Nu het rapport voor ons ligt hopen we  dat veel van de vragen die wij gesteld hebben beantwoord zijn.   De fractie van D66 Haaksbergen zal het rapport bestuderen en de conclusies en de aanbevelingen beoordelen.  Dit zullen we vervolgens met de politiek verantwoordelijken bespreken.  Ons inhoudelijk oordeel zullen we in de raadsvergadering uitspreken.